İnsan Kaynakları

ATANER DANIŞMANLIK/ATANER CONSULTANCY (INTERNATIONAL EDUCATION, CAREER, BUSINESS & INVESTMENT CONSULTANCY), tüm öğrencilere kendilerine en uygun eğitim programını bulur. Aynı zamanda da eğitim programları sırasında kendilerine yardımcı olur ve destek verir.
İnsan Kaynakları konusunda hem bireylere hem de kurumlara hizmet verir.
Eğitim programı bittikten sonra da onlara iş bulmada ve ya girişimci olmada veya kendi özel işlerini kurmada yardımcı olur. Ayrıca, mevcut şirketlerde çalışmakta olanlara kariyer planlaması yapar ve veya kariyer gelişimleri için uygun eğitim programları bulur.
Şirketler için uygun personel bulmalarına yardımcı olur ve farklı ülkelerden de insan gücü ihtiyacını karşılamak için gerekli araştırmaları yaparak en uygun insan gücünü tedarik eder.